O expozici


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy.
Původní trezorová místnost zde byla zachována – nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.

Součástí prohlídky je animovaný film „Obživlá Opava“ a programy pro návštěvníky každého věku na interaktivní tabuli.

Dějiny Opavy můžete lépe poznat také prostřednictvím komentovaných prohlídek, přednášek a vzdělávacích programů pro školy.

Našimi partnery jsou:

Hlavní partneři:
Slezské zemské muzeum – www.szm.cz
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě –http://www.npu.cz/uop-os/
Akademie věd ČR, archeologický ústav AV ČR Brno – http://www.arub.cz/
Zemský archiv v Opavě – http://www.archives.cz/zao/index.php

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta –http://www.slu.cz/fpf/cz/

Spolupracující instituce:
Státní okresní archiv Opava – http://www.archives.cz/zao/opava/
Římskokatolická farnost sv. Ducha Opava, Konvent Minoritů v Opavě –http://opava.minorite.cz/
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava – http://cesta.opava.biz/

Muzeum v Bruntále – http://www.mubr.cz/

Za spolupráci na přípravě expozice a za zapůjčení exponátů děkujeme následujícím institucím a osobám:
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Norbert Chalupa, František Šenk
________________________________________________________________________________
 Archiv výstav a projektů:

Městská symbolika. Pečeť, znak a vlajka / září 2010 – únor 2011 / Klenotnice města / výstava menšího rozsahu
Mobilní muzeum. Výstava historických kol a kočárků / 7.–11. 9. / Sál purkmistrů / zapůjčená výstava menšího rozsahu
Zlatnické práce ze sbírek Slezského zemského muzea / březen–červenec 2011 / Klenotnice města / výstava menšího rozsahu
Slezský ústav. Proměny regionálního vědeckého pracoviště / únor 2012 / Klenotnice města / výstava menšího rozsahu
Někomu život, někomu smrt. Výstava k 70. výročí operace Anthropoid / březen–květen 2012 / expozice / putovní projekt s doplněním opavské problematiky
Předměty vyprávějí / červen–říjen 2012 / expozice / projekt OKO širšího rozsahu
Opavský zámek / listopad 2012 – únor 2013 / expozice / projekt OKO širšího rozsahu
Zapomenutí hrdinové. I oni byli proti fašismu / únor–duben 2013 / expozice / putovní projekt širšího rozsahu
Vincenc Prasek, seznamte se! / květen–září 2013 / expozice / projekt OKO širšího rozsahu
Minivýstava Emanuel Urban a historie opavského alpina / od června 2013 / expozice / minivýstava OKO
Předmět měsíce – vyobrazení 1. pěšího pluku Kaiser / červenec–prosinec 2014 / Klenotnice města / předmět měsíce / zápůjčka SZM
Krása detailu / říjen–listopad 2013 / galerie a exteriéry / projekt OKO širšího
Opavské hradby / listopad 2013 – duben 2014 / expozice / projekt OKO širšího rozsahu
Československé legie v Rusku 1914–1919 a Josef (Joža) David / květen–červen 2014 / expozice / putovní výstava s doplněním opavské problematiky
Mezi indiány v Kanadě / fotografie „Arnieho“ Prachaře / červen 2014 / foyer OD / výstava menšího rozsahu
Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa / červenec–září 2014 / expozice / výstava menšího rozsahu
Zmizelá Opava / 2. 9. – 2. 10. 2014 / výstava v exteriérech Opavy / projekt OKO / výstava menšího rozsahu
Co je psáno, to je dáno: listiny promlouvají / 5.–7. 9. / Klenotnice města / výstava menšího rozsahu
Opava železniční / říjen 2014 – březen 2015 / expozice / projekt OKO širšího rozsahu
Výstava železničních modelů / 20.–22. února 2015 / Sál purkmistrů / doprovodná výstava k Opavě železniční
Troppau 1945. Opava v roce nula / duben 2015 – srpen 2015 / expozice a exteriéry / projekt OKO širšího
Císař František Josef I. a František Ferdinand d’Este / červen 2015 / galerie / výstava menšího rozsahu
Výstava vojenských uniforem / 5.–7. června 2015 / Sál purkmistrů / doprovodná výstava k Troppau 1945. Opava v roce nula
Wehrschild města Opavy 1915–2015 / 5. 9. – 5. 10. 2015 / Klenotnice města / výstava menšího rozsahu
Opavský pivovar. Od zrození k zániku. /19. 11. 2015 – 14. 4. 2016/ projekt OKO širšího rozsahu
„Červená kniha“ opavského knížectví /7. 1. – 7. 2. 2016/ výstava menšího rozsahu
Dej Bůh štěstí /1. 4. – 3. 4. 2016 / Sál purkmistrů / doprovodná výstava k Opavskému pivovaru
Jménem zákona. Dějiny četnictva ve Slezsku. /29. 4. – 28. 8. 2016/projekt OKO širšího rozsahu
Opavská NEJ /6. 9. – 31. 10. 2016/ výstava v exteriérech Opavy / projekt OKO / výstava menšího rozsahu

Ochrana osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů a informace o pořizování foto a video dokumentace z kulturních akcí ZDE