VYCHÁZKA ZA OSOBNOSTMI KATEŘINEK S NÁVŠTĚVOU ŠVÉDSKÉ KAPLE

Pondělí 18.07.2022 / start 18:00 - 19:00 / kde kaple sv. Kříže / základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / /
VYCHÁZKA ZA OSOBNOSTMI KATEŘINEK S NÁVŠTĚVOU ŠVÉDSKÉ KAPLE
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p.o.)

Komentovaná prohlídka vás provede druhým největším hřbitovem v Opavě. Představí přitom nejen historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla v roce 1932 dokonce povýšena na město. V rámci vycházky se mimo jiné zastavíme u místa posledního odpočinku prvního starosty Kateřinek Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, učitele a kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo rodiny Migliarinů, majitelů tehdy největší stavební firmy v Kateřinkách. Během komentované prohlídky navštívíme také Švédkou kapli neboli kapli sv. Kříže. Kaple sv. Kříže představuje unikátní gotickou památku zbudovanou vévodou Přemkem Opavským v roce 1390. Události třicetileté války ji s odstupem času vtiskly označení Švédská kaple.  V interiéru kaple se dochovala původní gotická výmalba, cyklus 15 fresek zachycujících znamení konce světa.

Vstupné: základní 80 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / skupinové vstupné 50 Kč za osobu. Vstupenku zakoupíte na místě.

V případě špatného počasí se komentovaná prohlídka ruší.