STÁLÁ EXPOZICE CESTA MĚSTA

Sobota 18.09.2010 - 31.12.2042 / start 10:00 - 18:00 / kde expozice Cesta města / základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / školní skupiny 20,- /
STÁLÁ EXPOZICE CESTA MĚSTA

Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen archeologické a historické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přibližuje nejdůležitější události a milníky v dějinách města.

Komentované prohlídky expozice, Švédské kaple a kostela sv. Václava jsou možné po telefonické domluvě s muzejní pedagožkou expozice Cesta města Mgr. Simonou Juchelkovou (+420 734 527 115). Minimální počet účastníků jsou tři osoby.