OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI

Pondělí 14.09.2020 - 28.02.2021 / start 00:00 - 00:00 / kde různá místa / bez vstupného / / / /
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI
EXTERIÉROVÁ PANELOVÁ VÝSTAVA

Přesně před 200 lety, během 20. října až 20. prosince 1820, se Opava stala dějištěm kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, z nichž jmenujme zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. Panelová výstava v ulicích Opavy přibližuje místa spojená s konáním kongresu.