OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE

Středa 21.10.2020 - 14.03.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde expozice Cesta města / základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / školní skupiny 10,- /
OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
V PONDĚLÍ ZAVŘENO

Přesně před 200 lety, během 20. října až 20. prosince 1820, se Opava stala dějištěm kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, z nichž jmenujme zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. Výstava přiblíží nejen    průběh kongresu a mnohé evropské historické souvislosti, ale také samotné osobnosti a život ve městě v tomto období. Projekt v prostorách expozice Cesta města v Obecním domě vznikl zejména ve spolupráci statutárního města Opavy, Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Zemského archivu a Slezské univerzity. Výstava bude zahájena 20. října vernisáží a potrvá až do 14. března následujícího roku. Během této doby se mohou návštěvníci těšit například na komentované prohlídky a také tematické animace vhodné pro mateřské, základní i střední školy. Autory výstavy jsou mj. Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. ze Zemského archivu v Opavě a PhDr. Marian Hochel, Ph.D. ze Slezské univerzity.