ON-LINE SVĚT EXPOZICE CESTA MĚSTA

Úterý 01.09.2020 - 31.12.2036 / start 00:00 - 23:59 / kde různá místa / / / / /
ON-LINE SVĚT EXPOZICE CESTA MĚSTA

KATEŘINKY – OBEC NA HRANICI

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Ondřej Kolář, historik Slezského zemského muzea, v nové online komentované prohlídce osvětlí, jak se těsná blízkost hranic promítla do života obyvatel Kateřinek.

odkaz na komentovanou prohlídku: https://1url.cz/FKxnO

 

TAJEMSTVÍ KATEŘINSKÝCH HŘBITOVŮ

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Vydejte se s námi po stopách historie hřbitovů v městské části Opava-Kateřinky.  V krátké video komentované prohlídce připomeneme osudy kateřinských osobností, prohlédneme si i sakrální památky, které jsou se zdejšími pohřebišti nerozlučně spjaté. Mimořádně také díky vstřícnosti Biskupství ostravsko-opavského a farnosti Kateřinky nahlédneme do starobylého chrámu svaté Kateřiny.

odkaz na komentovanou prohlídku: https://1url.cz/YK9Cz

 

POSLEDNÍ HERRMANNOVIC HOLKA VZPOMÍNÁ

PODCAST

Ze vzpomínek Evy Herrmannové, která prožila své dětství v Opavě a pak kvůli židovskému původu strávila dva roky v Terezíně. Byla dcerou obchodníka a operní zpěvačky a po revoluci byla šéfkou opery Národního divadla v Praze. Předčítá Klára Popovová, nejstarší z jejích čtyř vnuček. Pracuje pro rodinnou firmu Herrmann a Vogel a společně s otcem se stará o dům v Lazebnické 3 v Opavě. Ve spolupráci s nakladatelstvím Euromedia připravovala vydání knížky Poslední Herrmannovic holka, Cesta do Terezína, z níž zazní vybrané pasáže.

odkaz na podcast: https://1url.cz/1KTtw

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy stejně jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již se zvláštním židovským oddělením, které přečkalo i druhou světovou válku. Na opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény zdejších významných podnikatelů (Breda, Weinstein, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), ale také několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských elit z časů monarchie i první Československé republiky. Hřbitovem a jeho historií ve video prohlídce provede Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. ze Zemského archivu v Opavě a Mgr. Petr Aharon Tesař z Beit Silesia, z.s.

odkaz na komentovanou prohlídku: https://1url.cz/zKiRj

 

OPAVSKO NA JAŘE 1945

PŘEDNÁŠKA

Přednáška Ondřeje Koláře ze Slezského zemské muzea přibližuje boje v regionu Opavska a Hlučínska od března do května 1945 a situaci v prvních týdnech po skončení války. Pozornost je věnována nejen plánům bojujících stran a průběhu střetů v kontextu širších strategických souvislostí, ale také dopadům válečných událostí na civilní obyvatelstvo regionu.

odkaz na přednášku: https://1url.cz/CKWwY

 

TROPPAU/OPAVA 1945 – ZE ZÁPISKŮ KRONIKÁŘE MATĚJE VALÍKA

PODCAST

Troppau/Opava 1945 – Ze zápisků kronikáře Matěje Valíka je audio záznam úryvku z knihy Matěj Valík – Německé Opavy sláva a pád (1938-1945) vydané Ústavem historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě v roce 2016 (Lucie Gilarová, Jiří Knapík, Pavel Šopák eds.) v podání Jana Fišara. Tento podcast je věnován připomínce konce druhé světové války v Opavě.

odkaz na podcast: https://1url.cz/nK17Z

 

OPAVA V ROCE 1820 ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

DIVADLO

Krátké divadelní veselohry návštěvníkům přináší série čtyř videí z cyklu Opava v roce 1820 aneb Trocha historie nikoho nezabije.

odkaz na veselohru 1/4: https://1url.cz/SKzMT

odkaz na veselohru 2/4: https://1url.cz/pKK2V

odkaz na veselohru 3/4: https://1url.cz/CKrlj

odkaz na veselohru 4/4: https://1url.cz/uKugm

 

ZNÁME SE?

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Série pěti krátkých videí představuje místa hlavního působení expozice Cesta města – Obecní dům, expozici Cesta města spolu s animacemi, kostel sv. Václava a kapli sv. Kříže.

odkaz na Obecní dům: https://1url.cz/kzAoX

odkaz na expozici Cesta města: https://1url.cz/kzmZG

odkaz na animace: https://1url.cz/Lz7tK

odkaz na kostel sv. Václava: https://1url.cz/OKLeH

odkaz na kapli sv. Kříže: https://1url.cz/UKtC7

 

OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE

VÝSTAVA A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

3D vizualizace a komentovaná prohlídka z výstavy expozice Cesta města o průběhu kongresu, historických souvislostech, samotných osobnostech kongresu a životě ve městě v tomto období.

odkaz na 3D výstavu: https://my.matterport.com/show/?m=VhAQNsFxYJd

odkaz na komentovanou prohlídku: https://1url.cz/VzPzX

 

OPAVSKÝ KONGRES 1820, OSOBNOSTI KONGRESU

STREAM

Online debata Jiřího Šíla ze Zemského archivu v Opavě a Ondřeje Haničáka ze Slezského zemské muzea na téma významných politiků, diplomatů a celebrit, ale i lidí stojící v pozadí opavského setkání zástupců evropských velmocí.

odkaz na stream: https://1url.cz/9zPz5, začátek od 9:43

 

OPAVSKÝ KONGRES 1820, MÍSTA KONGRESU

STREAM

Online debata Romany Rosové z Národního památkového ústavu a Ondřeje Haničáka ze Slezského zemské muzea na téma ubytování, jednacích sálů a míst pro rozptýlení účastníků během Opavského kongresu v roce 1820.

odkaz na stream: https://1url.cz/2zPzb, začátek od 1:44

 

OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI

VÝSTAVA
Komentovanou prohlídkou městským exteriérem a interiéry vybraných objektů provází Ondřej Haničák ze Slezského zemského muzea, Romana Rosová z Národního památkového ústavu a Jiří Šíl ze Zemského archivu v Opavě. Panely exteriérové výstavy si můžete projít v teple domova, a to na stránce: https://www.opava-city.cz/opavskykongres/. Video pro statutární město Opava vytvořil Václav Hájek z Jarhead Studia.

odkaz na komentovanou prohlídku: https://1url.cz/Bz6FP