!!!ZRUŠENO Z DŮVODU AKTUÁLNÍ EPID. SITUACE !!! KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE

Středa 13.01.2021 / start 10:00 - 11:30 / kde expozice Cesta města / základní 20,- / / / /
!!!ZRUŠENO Z DŮVODU AKTUÁLNÍ EPID. SITUACE !!! KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
Provádí: PhDr. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum), Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)

!!!ZRUŠENO Z DŮVODU AKTUÁLNÍ EPID. SITUACE !!!

CYKLUS PŘEDNÁŠEK A KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK

Opava v minulosti i dnes

Komentovaná prohlídka výstavy Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie připomene 200 let od kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, a to zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. Komentovaná prohlídka přiblíží nejen samotný průběh kongresu a mnohé evropské historické souvislosti, ale také samotné osobnosti a život ve městě v tomto období.

 

Vstupenku zakoupíte v expozici Cesta města.