Komentovaná prohlídka městského hřbitova

Neděle 14.11.2021 / start 14:00 - 16:00 / kde Městský hřbitov v Opavě / základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / /
Komentovaná prohlídka městského hřbitova
provází Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)

Prohlídka hlavní části Městského hřbitova v Opavě (ul. Otická) s odborným komentářem lektora. Komentovaná prohlídka se koná k příležitosti připomínky konce první světové války a Dne veteránů. Tématem této vycházky bude tedy válka a osobnosti spojené s vojenským životem.

Zřejmě každý větší hřbitov má své oddělení vyhrazené pro padlé vojáky. V areálu opavského městského hřbitova je takových oddělení hned několik. Nejstarší byl památník připomínající padlé v prusko-rakouské válce v roce 1866. Ten byl na hřbitov přenesen ze svého původního místa u dnešního kostela sv. Hedviky a nacházel se v oddělení pro evangelíky. V roce 1945 byl odstraněn. V roce 1915 byl postaven pomník padlým vojákům právě probíhající světové války. Ani ten již nestojí. Nacházel se v zadní části hřbitovního areálu u stěny. Byl dřevěný a v roce 1927 byl odstraněn, neboť již zchátral a rozpadal se. Dnes zde stojí obelisk rodiny Spielvogel, nejvyšší náhrobek na celém hřbitově.

V listopadu 1927 byl odhalen symbolický památník padlých vojáků v 1. světové válce. Sochu v podobě meče, jenž je částečně zaražen v zemi, zdobí zobrazení Panny Marie Sedmibolestné zhotovil Josef Obeth. Několik hrobů vojáků ze světové války můžeme najít rovněž ve zvláštním oddělení na židovském hřbitově. Byli to vojáci židovského původu, kteří zemřeli v opavských nemocnicích a lazaretech.

Na dvou místech hřbitovního areálu jsou náhrobky upomínající na padlé a zemřelé vojáky sovětské a německé armády ze 2. světové války. Oddělení s náhrobky a jmény důstojníků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Opavska na jaře 1945, je rovněž místem posledního odpočinku více než 3000 vojáků. V rohu hřbitova bylo v roce 1999 řízeno oddělení pro raněné vojáky německé armády z 2. světové války, kteří v Opavě zemřeli během své hospitalizace v lazaretech.

Na hřbitově také můžeme najít hroby důstojníků a generálů rakousko-uherské armády, z nichž některé sem byly přeneseny ještě ze starého hřbitova a patří padlým z prusko-rakouské války, případně zemřelým v 70. a 80. letech 19. století. Mezi nejvýznamnější patří hroby generálů Thosse, Langera, Baumanna-Blankenfels a maršála tří armád Eduarda von Böhm-Ermolli.

Sraz před hlavní branou Městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

Vstupné: základní 80 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / skupinové vstupné 50 Kč za osobu.