Komentovaná prohlídka kostela sv. Václava

Středa 10.11.2021 / start 10:00 - 11:30 / kde kostel sv. Václava / základní 20,- / / / /
Komentovaná prohlídka kostela sv. Václava
Provádí: Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace, p. o.)

CYKLUS PŘEDNÁŠEK A KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK

Opava v minulosti i dnes

Komentovaná prohlídka.

Počátky kostela sv. Václava a dominikánského kláštera (Dům umění) souvisí s příchodem dominikánského řádu do Opavy v roce 1291. V průběhu následujících desetiletí byl vystavěn samotný klášter, a především impozantní plně zaklenutý trojlodní chrám zasvěcený sv. Václavovi. Na jižní straně presbytáře byla vybudována kaple sv. Dominika, kde může návštěvník ještě dnes vidět původní gotické fresky. Kostel i klášter přestal sloužit církevním účelům na konci 18. století. Přes veškeré rekonstrukce a úpravy je možné i v současné době v prostorách bývalého dominikánského kláštera nahlédnout například do refektáře (jídelna), rajského dvora a ambitu (ochoz).

Provádí: Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace p. o.)

Vstupenku zakoupíte na recepci Domu umění.