KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. VÁCLAVA A DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA

Úterý 09.08.2022 / start 18:00 - 19:30 / kde kostel sv. Václava / základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / /
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. VÁCLAVA A DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Provádí: Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace, p. o.)

Počátky kostela sv. Václava a dominikánského kláštera (Dům umění) souvisí s příchodem dominikánského řádu do Opavy v roce 1291. V průběhu následujících desetiletí byl vystavěn samotný klášter, a především impozantní plně zaklenutý trojlodní chrám zasvěcený sv. Václavovi. Na jižní straně presbytáře byla vybudována kaple sv. Dominika, kde může návštěvník ještě dnes vidět původní gotické fresky. Kostel i klášter přestal sloužit církevním účelům na konci 18. století. Přes veškeré rekonstrukce a úpravy je možné i v současné době v prostorách bývalého dominikánského kláštera nahlédnout například do refektáře (jídelna), rajského dvora a ambitu (ochoz).

Vstupné: základní 80 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / skupinové vstupné 50 Kč za osobu. Vstupenku zakoupíte na recepci Domu umění.