CESTA DĚJINAMI MĚSTA

Sobota 02.01.2016 - 30.06.2023 / start 08:00 - 18:00 / kde expozice Cesta města / za žáka 20,- / pedagog zdarma / rodič 60,- (1-3 děti zdarma) / /
CESTA DĚJINAMI MĚSTA
STÁLÝ ANIMAČNÍ PROGRAM

Celoročně nabízený program, který přibližuje celou historii města Opavy, vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi. NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REZERVACE.

Město Opava oslavilo v roce 2014 výročí 790 let, přijďte poznat prostřednictvím našeho programu bohatou historii našeho města od pravěku po současnost. Animace má více variant pro všechny stupně vzdělávacích zařízení, jejich součástí jsou zábavné a názorné úkoly s využitím interaktivní tabule, modelu města, repliky historických oděvů a předmětů, programů pro ZŠ a SŠ navíc animovaný film „Obživlá Opava“ a pracovní listy

Nabídka pro jednotlivé stupně vzdělávacích zařízení:
– MŠ + 1. stupeň ZŠ / aneb Putování za poklady opavských dějin Děti z mateřských škol a žáci nižších ročníků ZŠ se hravou formou dozví více nejen o tomto výročí, ale i o zajímavých předmětech spjatých s historií města  a středověké kostýmy jim pomohou navodit atmosféru doby spojené s tímto jubileem.
– 1. stupeň ZŠ / Formou soutěží a hádanek si přiblížíme město, ve kterém žijeme a trávíme čas. Seznámíme se s dějinami Opavy, jednoho z nejstarších měst současné České republiky.
– 2. stupeň ZŠ / Souhrnný program o dějinách jednoho z nejstarších měst České republiky. Od prvního osídlení po ukončení druhé světové války. Pro 2. stupeň nabízíme navíc varianty animace pro 6. třídu (Cesta pravěkých lidí v době kamenné k prvním Slovanům) a 7. třídu (Cesta středověkých kupců k založení města Opavy).
– SŠ / Souhrnný program plný historických zajímavostí o dějinách jednoho z nejstarších měst České republiky. Od prvního osídlení po závěr druhé světové války. Program je vhodný nejen k ověření znalostí z výuky, ale také pro jejich prohloubení a obohacení.

Absolvování programu je vhodné nejen jako součást výuky dějepisu, ale umožňuje proces vzdělávání na jakémkoliv stupni, neboť nabízí tyto výchovně vzdělávací strategie: Předložením dostatku kvalitních informací, které pomohou žákům poznat dějiny vlastního města v kontextu obecných dějin, se vytváří vztah k tradicím, národnímu a kulturnímu dědictví. Vypracování praktických problémových úkolů, jež vyžaduje propojení znalostí nabytých během školní výuky (směřuje ke kompetenci řešení problémů žáků i zpětné vazbě pedagoga s výsledky jeho práce), také vzájemnou spolupráci, práci v týmech (směřuje ke kompetenci sociální a personální) a možnosti vyjádřit názory a myšlenky studentů v diskuzi (kompetence komunikativní). Pro účastníky jsou připraveny úkoly pro jednotlivce i pro skupiny.

Fotografie z programu naleznete zde

Délka trvání 60-90 minut.

V případě zájmu či dotazů o rezervaci kontaktujte lektorku Mgr. Simonu Juchelkovou tel.: +420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

Na nepřijaté telefonní hovory odpovídáme zpět v pauzách mezi programy. Děkujeme za pochopení.