PROMĚNY OPAVSKÝCH PROMENÁDNÍCH PARKŮ 1800–1945





Sobota 19.05.2018 / start 10:00 - 12:00 / kde různá místa / základní 60,- / zlevněné 40,- / rodinné 120,- / /
PROMĚNY OPAVSKÝCH PROMENÁDNÍCH PARKŮ 1800–1945
provází Mgr. Petra Kaniová

Jedním z mála opavských míst, které nedoznalo zásadních změn ve srovnání s předválečným obdobím, jsou opavské promenádní parky. Účel těchto parků se od prvotního záměru jejich zakladatele Johanna Josefa Schősslera nezměnil. Stále plní funkci místa příjemných procházek v těsné blízkosti centra města, poskytují prostor k zastavení a oddechu v dnešní uspěchané době. Obě světové války ani následná urbanistická proměna města nenarušily výraz a základní charakter parků, výrazně však ovlivnily konečnou podobu jejich sochařské výzdoby. S nucenou výměnou obyvatelstva po roce 1945 byly sochy německých osobností důsledně nahrazeny českými. Cílem lektorského programu z cyklu „Architektura staré Opavy“ je seznámit veřejnost s někdejšími památníky, sochařskými díly, fontánami a veřejnými i soukromými stavbami, jež spoluvytvářely prostor opavských promenádních parků. Pojďme objevovat tehdejší zadavatele a tvůrce, poodhalit „lesk i bídu“ vyhlášených kavárenských domů, blíže poznat vybrané stavby a jejich majitele a v neposlední řadě vypátrat např. nejstarší fontánu opavských parků.

  • doporučujeme předchozí rezervaci: (+420) 553 791 947, (+420) 734 518 907
  • počet míst omezen na 26 osob
  • sraz před Obecním domem
  • k prohlídce budou nabídnuty doprovodné obrazové materiály – zapůjčení oproti vratné kauci 600,- Kč na recepci Obecního domu – nutno vyzvednout před prohlídkou
  • v případě špatného počasí se akce nekoná