POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY… Jihočeské kovové depoty doby bronzové ve středoevropských souvislostech.

Úterý 17.10.2017 / start 17:00 - 18:30 / kde Klub Art / zdarma / / / /
POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY… Jihočeské kovové depoty doby bronzové ve středoevropských souvislostech.
Přednášející: doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Úvodní slovo: PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)

 

Hromadné nálezy (depoty) kovových artefaktů představují jeden ze základních pramenů poznání mladších úseků pravěku. Především pro dobu bronzovou (cca 2200–800 př. Kr.) se jedná o fenomenální jev, který nám pomáhá odhalit mnohé stránky života tehdejších lidí. Depoty měděných, bronzových i zlatých předmětů se vyskytují v průběhu doby bronzové v celém středoevropském prostoru, na přednášce pak budou modelově představeny na příkladu jihočeského regionu, kde byla v posledních letech objevena téměř stovka nových depotů. Mnohé z nich byly odborně zdokumentovány a zaměřeny a díky tomu nám přinášejí daleko lepší možnosti jejich interpretace, než tomu bylo u většiny starších nálezů. Na přednášce tak budou naznačeny aktuální otázky a interpretační možnosti, které nám hromadné nálezy doby bronzové přinášejí.