OPAVSKÁ NEJ II

Pátek 01.09.2017 - 31.10.2017 / start 08:00 - 20:00 / kde v parku před Obecním domem / Bez vstupného / / / /
OPAVSKÁ NEJ II
EXTERIÉROVÁ PANELOVÁ VÝSTAVA

Vernisáž výstavy Opavská NEJ II. proběhne v pondělí 4. 9. 2017 v 18:00 v Sadech Svobody, mokrá varianta – Obecní dům, Sál purkmistrů.

Takřka každé město si zakládá na svých dějinách. Projevem vztahu k minulosti nebylo jen zřizování kronik, muzeí, tedy činností, které měly i jiné kulturně společenské přesahy. K tomuto úsilí náleží také potřeba zachytit výjimečnost událostí a osobností ve vztahu mezi lokálním a globálním. Prezentovaný projekt současný pohled na tuto dějinnou osu nabízí. Autorský kolektiv pod vedením Martina a Kateřiny Pelcových připravil 10 témat, která z Opavy vytvářejí pozoruhodné místo nejen v rámci českých zemí, ale také na úrovni Evropy a celého světa. Návštěvník se bude moci blíže seznámit s největší továrnou na sušenky, s nejstarším muzeem na našem území, s prvním dokladem o mílovém právu u nás, s první zmínkou o věžních hodinách na našem území, s firmou s prvním zásilkovým obchodem v monarchii, s první továrnou na žiletky u nás, s prvním fotografickým atlasem na světě, s prvním pomníkem Friedricha Schillera v českých zemích, s nejuznávanějším českým okultistou a s jedinou konkatedrálou v České republice. Na výstavu vás tímto srdečně zveme a věříme, že se nám i letos podařilo vybrat a připravit témata nová a lákavá.