NEANDERTÁLEC A MAMUT / POSLEDNÍ MAMUTI NA MORAVĚ A JEJICH LOVCI

Čtvrtek 25.10.2018 / start 18:00 - 19:00 / kde Klub Art / bez vstupného / / / /
NEANDERTÁLEC A MAMUT / POSLEDNÍ MAMUTI NA MORAVĚ A JEJICH LOVCI

úvodní slovo: PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)

Neandertálec a mamut

doc. Petr Neruda, Ph.D. (Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum)

Mezi 300 000 – 50 000 lety jsme mohli v evropské krajině narazit na neandertálce, vrcholné predátory té doby, a na mamuty, tehdy největší suchozemské savce. Vztah těchto dvou výrazných fenoménů doby, kterou archeologicky označujeme jako střední paleolit, se v čase a prostoru vyvíjel a nabýval nejrůznějších forem. Moravské lokality přispěly výraznou měrou k poznání toho, co pro neandertálce mamut znamenal. Mezioborové analýzy nálezů z jeskyně Kůlny nám přinesly cenné informace, které ukazují, že neandertálci využívali mamuta nejen coby zdroj masa, ale že si kolem něj vytvořili s největší pravděpodobností i rituální svět, který mohl být i dosti složitý. I v této oblasti výzkumu se tak ukazuje, že neandertálci byli překvapivě mnohem podobnější  anatomicky moderním lidem, než jsme si doposud mysleli.

 

Poslední mamuti na Moravě a jejich lovci

doc. Zdeňka Nerudová, Ph.D. (Centrum kulturní antropologie, Moravské zemské muzeum)

Mamut – vyhynulý chobotnatec z čeledi slonovitých – a současně nejtypičtější zástupce dob ledových přitahoval díky své mohutnosti a neobvyklosti pozornost lidí od nepaměti. V dobách, kdy většinu plochy Euroasijského kontinentu pokrývala masa sněhu a ledu, byl mamut důležitou součástí života našich předchůdců. Hora masa, kostí a kůže, jakou dospělý mamut představoval, byla doslova jakousi „živou konzervou“. Co se stalo před 15 000 lety, že mamuti náhle zmizeli?

Pořádá Opavská kulturní organizace p. o. a Slezské zemské muzeum