Komentovaná prohlídka výstavy DĚJINY NEMOCNIČNÍ PÉČE V OPAVĚ

Středa 13.09.2017 / start 18:00 - 19:00 / kde expozice Cesta města / základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / /
Komentovaná prohlídka výstavy DĚJINY NEMOCNIČNÍ PÉČE V OPAVĚ
provází Mgr. David Váhala

Výstavou Vás provede její autor Mgr. David Váhala.

Výstava seznámí návštěvníky s dějinami opavské zdravotní péče od vzniku první „moderní“ všeobecné nemocnice v Opavě na počátku 19. století do konce 2. světové války. Mimo nástin vývoje Heiderichovy, resp. pozdější Zemské nemocnice, bude upozorněno i na vznik a vývoj Nemocnice sv. Alžběty (známé jako „U Rytířů“), soukromého sanatoria Fritze Pendla a opavských lékáren. Pozornost bude věnována i důležité funkci Opavy jako lazaretního města během 1. světové války. K vidění bude celá řada exponátů, z nichž většina bude vystavena v Opavě úplně poprvé. Výstava je pojatá jako první část výstavního cyklu, který je věnován dějinám zdravotnictví v Opavě.