ProgramSobota 18.09.2010 - 31.12.2027 / start 10:00 - 18:00 / kde expozice Cesta města / základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / školní skupiny 10,- / 1. neděle v měsíci ZDARMA
Stálá expozice Cesta města
V pondělí ZAVŘENO

Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do II. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen archeologické a historické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou...
Pátek 07.04.2017 - 07.06.2017 / start 17:00 - 18:00 / kde expozice Cesta města / základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / školní skupiny 10,- / 1. neděle v měsíci ZDARMA
ARNOŠT RYCHLÝ. HUDEBNÍ SKLADATEL A JEHO MĚSTO
V pondělí ZAVŘENO

vernisáž 7. 4. 2017 v 17:00 Arnošt Rychlý se narodil roku 1901 jako třetí a nejmladší dítě do rodiny opavského obchodníka Ernsta Richlého. V Opavě vystudoval v letech 1917 – 1921 učitelský ústav se zaměřením na obory hudební výchova a němčina. V rámci své učitelské praxe postupně působil ve dvacátých letech...
Úterý 02.05.2017 / start 18:00 - 19:00 / kde Klub Art / bez vstupného / / / /
Diskuzní večer u příležitosti křtu publikace Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel

Diskuzní večer se zaměří na život a dílo opavského hudebního skladatele Arnošta Rychlého (1901–1987). Jako hosté večera vystoupí muzikolog doc. PhDr. Karel Boženek Ph.D, JUDr. Tomáš Elis jako vnuk skladatele a také autoři aktuální výstavy Arnošt Rychlý. Hudební skladatel a jeho město Mgr. Ondřej Haničák a Mgr. Markéta Haničáková. Večerem...
Středa 03.05.2017 / start 17:00 - 18:00 / kde konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie / základní 50,- / zlevněné 30,- / rodinné 100,- / /
Komentovaná prohlídka konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie
provází Mgr. Petr Tesař a Bc. Pavel Solnický

Nutná předchozí rezervace na tel. +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým,...
Pátek 05.05.2017 / start 17:00 - 18:00 / kde expozice Cesta města / základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / /
Komentovaná prohlídka výstavy Arnošt Rychlý/hudební skladatel a jeho město
provází / Mgr. David Váhala

Nutná předchozí rezervace na tel. +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. Předmětem komentované prohlídky ke stejnojmenné výstavě je bližší seznámení s dílem opavského hudebního skladatele Arnošta Rychlého. Výklad bude zaměřen na předměty, které tvořily pevnou součást života Arnošta Rychlého, zejména na hudební nástroje. Připomenuty budou také Rychlého vazby...
Úterý 16.05.2017 / start 17:00 - 18:00 / kde Sál purkmistrů / bez vstupného / / / /
Dánský vpád do Slezska
přednáší PhDr. Vít Mišaga, PhD.

Přednáška se zaměří na problematiku vpádu vojsk generála Petra Arnošta z Mansfeldu a vévody Jana Arnošta Sasko-Výmarského do Slezska a na Moravu, který proběhl v letech 1626 až 1627. Zatímco Mansfeld měl vojsko vlastní, resp. placené nizozemskými stavy a Anglií, vévoda velel plukům dánského krále Kristiána IV. Ten stál v...
Čtvrtek 18.05.2017 / start 17:00 - 18:00 / kde kostel sv. Hedviky / základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / /
Komentovaná prohlídka KOSTELA SV. HEDVIKY V OPAVĚ
provází Mgr. Petr Tesař

Nutná předchozí rezervace na tel. +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně přístupný, seznámí návštěvníky s komplikovaným vývojem prostoru od roku 1894 až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě návrhů architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce...
Středa 24.05.2017 / start 17:00 - 18:00 / kde expozice Cesta města / základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / /
Komentovaná prohlídka výstavy Arnošt Rychlý/hudební skladatel a jeho město
provází / Mgr. David Váhala

Nutná předchozí rezervace na tel. +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. Předmětem komentované prohlídky ke stejnojmenné výstavě je bližší seznámení s dílem opavského hudebního skladatele Arnošta Rychlého. Výklad bude zaměřen na předměty, které tvořily pevnou součást života Arnošta Rychlého, zejména na hudební nástroje. Připomenuty budou také Rychlého vazby...
Středa 31.05.2017 / start 17:00 - 18:00 / kde / základní 50,- / zlevněné 30,- / rodinné 100,- / /
Komentovaná prohlídka konkatedrály Nanebevzetí panny Marie
provází Mgr. Petr Tesař a Bc. Pavel Solnický

Nutná předchozí rezervace na tel. +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým,...